Onderhoudsinventarisaties en onderhoudsplannen opstellen

Als bestuurder/lid van een VvE of als vastgoedbeheerder, wilt u weten hoe uw gebouw er (technisch) voorstaat en wat de toekomstige uitgaven voor onderhoud zijn. Wij inventariseren de onderhoudstoestand van het gebouw.

Indien gewenst, inventariseren wij volgens NEN 2767.  De onderhouds- en investeringskosten worden begroot. Om uw gebouw in goede staat te krijgen of te houden, maken we van de onderhouds- en investeringsactiviteiten een meerjarenplanning (MJOP). Tijdens het opstellen van een MJOP koppelen we regelmatig met de eigenaren terug en stellen we de MJOP bij.

Verder kunnen wij adviezen geven om energie te besparen  en uw gebouw duurzamer te maken.