Kwaliteitsmetingen

U wilt dat uw nieuwbouw, renovatie, planmatig onderhoud, bijvoorbeeld in het kader van Design, Built en Maintenance,  tussentijds op kwaliteit wordt getoetst en of de gemaakte prestatieafspraken worden nagekomen. Als onafhankelijk bureau, kunnen wij in een gedegen rapportage dit voor u in beeld brengen.