Bouwkundig onderzoek en expertise

Aan uw woning of gebouw doet zich een (bouwkundig) probleem voor, het gevolg is schade, vermindering in waarde en gebruiksgerief. Verder zijn er onveilige situaties en gezondheidsrisico’s. Wij onderzoeken het bouwkundig probleem en brengen de oorzaken in beeld. Van onze bevindingen maken wij voor u een rapportage, eventueel aangevuld met een indicatie van de herstelkosten. Deze rapportage kunt u gebruiken om de kosten van herstel van de schade te verhalen op de veroorzaker of aannemer omdat het om een verborgen gebrek gaat. Verder kunnen wij oplossingen bedenken om het bouwkundig probleem op te lossen.